Hội đồng hương Trà Vy miền nam, xin thông báo tin buồn: Linh hồn bà Anna Phạm Thị Thương đã được Chúa gọi về ngày 8/12/20202 tại Bến Tre

08/12/2020
Chức năng bình luận bị tắt ở Hội đồng hương Trà Vy miền nam, xin thông báo tin buồn: Linh hồn bà Anna Phạm Thị Thương đã được Chúa gọi về ngày 8/12/20202 tại Bến Tre

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59).

Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

Hội đồng hương Trà Vy miền nam, xin thông báo tin buồn: Linh hồn bà Anna Phạm Thị Thương đã được Chúa gọi về ngày 8/12/20202 tại Bến Tre.

(Bà Anna Phạm Thị Thương là mẹ của các anh chị: anh Cường, anh Thiên, chị Thơm, anh Thiều)

Xin Cộng Đoàn hiệp thông cùng gia đình dâng lời cầu nguyện cho linh hồn bà Anna sớm được hưởng phúc trường sinh.

Tháng các linh hồn

 

 

Ban truyền thông hội đồng hương Trà Vy miền nam xin thông báo để cộng đoàn đồng hương Trà Vy thăm hỏi, động viên và tiễn đưa bà Anna về với Chúa.

Amen.

Ban Truyền Thông Hội Đồng Hương Trà Vy Miền Nam