Liên hệ

Trang chủ » Liên hệ
Giáo xứ Trà Vy
Địa chỉ: xóm 4, xã Vũ Công, Kiến Xương, Thái Bình
Điện thoại Cha Xứ:
Điện thoại HĐMV Giáo xứ: 098 411 26 29
Email: lienhe@travy.vn


    Họ tên (*)

    Tiêu đề:

    Nội dung