Giờ Lễ

Trang chủ » Giờ Lễ

CÁC GIỜ LỄ NĂM 2015 GIÁO XỨ TRÀ VY.

Thứ 2: Thánh lễ lúc 19h00 ( 7 giờ tối) do Hội các bà mẹ Têrêsa phục vụ.

Thứ 3: Thánh lễ lúc 19h00 do Huynh đoàn Đaminh phục vụ.

Thứ 4: Thánh lễ lúc 19h00 ( 7 giờ tối) do Hội Gia trưởng.

Thứ 5: Thánh lễ lúc 19h00 do các em thiếu nhi

Thứ 6: Thánh lễ lúc 19h00 ( 7 giờ tối) do bà mẹ hiền mẫu phục vụ

Thứ 7: Thánh lễ lúc 19h00 ( 7 giờ tối) do Ca đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm phục vụ.

Chủ nhật:

  • Sáng 4h45
  • Chiều 17h00