Đăng bởi "Lễ kính thánh tổ Giuse Nguyễn Duy Khang tại giáo xứ Tra Vy"

12351024_1637308409870084_1502838896_n

Lễ kính thánh tổ Giuse Nguyễn Duy Khang tại giáo xứ Tra Vy

Chương trình lễ kính thánh tổ Giuse Nguyễn Duy Khang tại giáo xứ Trà Vy 6h30 là nghi thức rước xương thánh từ nhà thờ ra thánh đài: cộng đoàn hôn kính xương thánh 8h00: hội dòng ba,đa minh tĩnh…

Chi tiết »