Danh mục "Lễ giỗ Thánh Tổ Giuse Khang"

Lễ kính thánh tử đạo Giuse Nguyễn Duy Khang – Họp mặt đồng hương Trà Vy miền Nam 9-12-2023

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa MỪNG KÍNH THÁNH TỬ ĐẠO GIUSE NGUYỄN DUY KHÀNG Cùng với sự hiệp thông tưởng nhớ và cầu nguyện cho các bậc tiền nhân và cho anh chị em đồng hương Trà Vy….

Chi tiết »
Đồng hương Trà Vy lễ kính thánh tử đạo Giuse NGuyễn Duy Khang 3-12-2022

Lễ kính thánh tử đạo Giuse Nguyễn Duy Khang – Họp mặt đồng hương Trà Vy miền Nam 3-12-2022

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa Mừng Kính Thánh Tử Đạo Giuse Nguyễn Duy Khang Cùng với sự hiệp thông tưởng nhớ và cầu nguyện cho các bậc tiền nhân và cho anh chị em đồng hương Trà Vy. HỘI…

Chi tiết »
Giuse Nguyen Duy Khang

Lễ kính thánh tử đạo Giuse Nguyễn Duy Khang và họp mặt Đồng Hương Trà Vy miền nam 2016

Trong Tâm Tình Tạ Ơn Thiên Chúa Mừng Kính Thánh Tổ GIUSE NGUYỄN DUY KHANG   Cùng với sự hiệp thông tưởng nhớ và cầu nguyện cho các bậc tiền nhân và cho anh chị em xa quê HỘI ĐỒNG…

Chi tiết »