Danh mục "Tin tức của giáo xứ"

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Hy

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). ♰ TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy xin kính báo: Cụ Maria Nguyễn Thị Hy (Bà Chỏm) đã được Chúa gọi…

Chi tiết »

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn anh Giuse Nguyễn Văn Huân

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). ♰ TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH   Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy xin kính báo: Anh Giuse Nguyễn Văn Huân đã được Chúa gọi về…

Chi tiết »

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria Phạm Thị Xuyến

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). ♰ Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn cụ Maria Phạm Thị Xuyến…

Chi tiết »