Danh mục "Sống Lời Chúa"

Các thánh tử đạo việt nam

Kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam

23/08/2018

Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh. Nay chúng con xin hợp với các Ngài, và với Đức…

Chi tiết »

GÁNH NẶNG CUỘC ĐỜI

27/11/2015

  Nguồn: Giáo Xứ Thánh Giuse – USA Ban truyền thông và giới trẻ giáo xứ

Chi tiết »

HIỆP THÔNG VÀ HIỆP NHẤT

19/11/2015

Nguồn: Giáo xứ Thánh Giuse – USA Ban truyền thông và giới trẻ giáo xứ

Chi tiết »