Danh mục "Hội đồng mục vụ Giáo Xứ"

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ TRÀ VY (khóa 2013-2017)HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ TRÀ VY (khóa 2013-2017)

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ TRÀ VY (khóa 2013-2017) Các khóa trước đang được cập nhật STT Ông/Bà Chức Vụ Địa chỉ 1 Ông Giuse:   Nguyễn Văn Ký Chủ tịch hội đồng Khu Bắc Bình – Giáo xứ Trà…

Chi tiết »