Danh mục "Các thánh"

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn ông Giuse Nguyễn Văn Thăng

21/01/2021

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn ông Giuse Nguyễn Văn Thăng đã được Chúa…

Chi tiết »

Thánh lễ giỗ cầu nguyện – nhân 100 ngày Cha cố Giuse Mai Trần Huynh

Thư 7, ngày 30/1/2016 nhân dip 100 ngày mất của cha cố Giuse Mai Trần Huynh. Cha xứ, các cha nghĩa tử cùng đông đảo cộng đoàn đa tham dự thánh lễ cầu nguyện cho cha cố. 9h00  đoàn rước…

Chi tiết »

Kinh Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang

KINH THÁNH GIUSE NGUYỄN DUY KHANG Lạy ơn Ông Thánh Giuse Khang và các bạn tử vì đạo. Xưa các đấng đã chịu khó nhọc làm sang danh Đức Chua Trời, cùng cứu giúp linh hồn người ta, mà chịu…

Chi tiết »