Danh mục "Các thánh"

Thánh lễ giỗ cầu nguyện – nhân 100 ngày Cha cố Giuse Mai Trần Huynh

Thư 7, ngày 30/1/2016 nhân dip 100 ngày mất của cha cố Giuse Mai Trần Huynh. Cha xứ, các cha nghĩa tử cùng đông đảo cộng đoàn đa tham dự thánh lễ cầu nguyện cho cha cố. 9h00  đoàn rước…

Chi tiết »

Kinh Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang

KINH THÁNH GIUSE NGUYỄN DUY KHANG Lạy ơn Ông Thánh Giuse Khang và các bạn tử vì đạo. Xưa các đấng đã chịu khó nhọc làm sang danh Đức Chua Trời, cùng cứu giúp linh hồn người ta, mà chịu…

Chi tiết »

Tiểu sử Thánh Tổ Giuse Nguyễn Duy Khang (phần 1)

TIỂU SỬ THÁNH GIUSE NGUYỄN DUY KHANG  NGÀY 6 THÁNG 12 THÁNH GIUSE NGUYỄN DUY KHANG THẦY GIẢNG DÒNG ĐAMINH 1832-1861 Phần 1 I. MỘT MÔN SINH TRUNG THÀNH Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang được các tín hữu Việt Nam tôn…

Chi tiết »