Danh mục "Giuse Nguyễn Duy Khang"

Kinh Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang

KINH THÁNH GIUSE NGUYỄN DUY KHANG Lạy ơn Ông Thánh Giuse Khang và các bạn tử vì đạo. Xưa các đấng đã chịu khó nhọc làm sang danh Đức Chua Trời, cùng cứu giúp linh hồn người ta, mà chịu…

Chi tiết »

Tiểu sử Thánh Tổ Giuse Nguyễn Duy Khang (phần 1)

TIỂU SỬ THÁNH GIUSE NGUYỄN DUY KHANG  NGÀY 6 THÁNG 12 THÁNH GIUSE NGUYỄN DUY KHANG THẦY GIẢNG DÒNG ĐAMINH 1832-1861 Phần 1 I. MỘT MÔN SINH TRUNG THÀNH Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang được các tín hữu Việt Nam tôn…

Chi tiết »

Tiểu sử Thánh Tổ Giuse Nguyễn Duy Khang (phần 2)

TIỂU SỬ THÁNH GIUSE NGUYỄN DUY KHANG  NGÀY 6 THÁNG 12 THÁNH GIUSE NGUYỄN DUY KHANG THẦY GIẢNG DÒNG ĐAMINH 1832-1861 Phần 2 I. MỘT MẪU GƯƠNG CAN ĐẢM Giáo hội Việt Nam lúc ấy đang trong tình trạng bị bách…

Chi tiết »