Danh mục "Thông tin"

Maria Nguyễn Thị Dệt

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Dệt (bà Thiêng)

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Hội Đồng Hương Trà Vy Miền Nam Xin thông báo tin buồn: Linh hồn Maria Nguyễn Nguyễn Thị Dệt (bà…

Chi tiết »
Tháng các linh hồn

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Nhiệm

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Nhiệm đã được Chúa gọi về…

Chi tiết »
Tháng các linh hồn

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Cảnh

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Hội đồng hương giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Cụ Giuse Nguyễn Văn Cảnh (là thân phụ của…

Chi tiết »