Danh mục "Thông tin"

Maria Phạm Thị Quỳnh Anh

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cháu Maria Phạm Thị Quỳnh Anh

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). ♰ TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH Hội đồng hương Trà Vy xin kính báo: Cháu Maria Phạm Thị Quỳnh Anh (Con của anh chị Long –…

Chi tiết »

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Hy

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). ♰ TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy xin kính báo: Cụ Maria Nguyễn Thị Hy (Bà Chỏm) đã được Chúa gọi…

Chi tiết »

Hội đồng hương Trà Vy chương trình tạc tượng Thánh tử đạo Giuse Nguyễn Duy Khang

Hội đồng hương Tra Vy thông báo chương trình tạc tượng Thánh tử đạo Giuse Nguyễn Duy Khang Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy cũng như đồng hương Trà Vy tại miền nam, có truyền thống kính thánh tử đạo…

Chi tiết »