Danh mục "Tin tức của giáo xứ"

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn anh Giuse Nguyễn Văn Viễn

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). ♰ Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn anh Giuse Nguyễn Văn Viễn…

Chi tiết »
Maria Nguyễn Thị Mừng GX Trà Vy

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn bà Trương Maria Nguyễn Thị Mừng

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). ♰ Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn bà Trương Maria Nguyễn Thị…

Chi tiết »
Giuse Phạm Văn Đáo, GX Trà VY

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn ông Giuse Phạm Văn Đáo

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). ♰ Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn ông Giuse Phạm Văn Đáo…

Chi tiết »