Danh mục "Tin tức của giáo xứ"

maria-nguyen-thi-hoang-ba-cu-khanh

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Hoàng (bà cụ Khanh)

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Hoàng (bà cụ Khanh) đã được…

Chi tiết »
Tháng các linh hồn

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn ông Giuse Nguyễn Văn Thuân

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn ông Giuse Nguyễn Văn Thuân đã được Chúa…

Chi tiết »
Tháng các linh hồn

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Nhiệm

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Nhiệm đã được Chúa gọi về…

Chi tiết »