Danh mục "Đồng hương Trà Vy"

Maria Nguyễn Thị Dệt

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Dệt (bà Thiêng)

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Hội Đồng Hương Trà Vy Miền Nam Xin thông báo tin buồn: Linh hồn Maria Nguyễn Nguyễn Thị Dệt (bà…

Chi tiết »
Tháng các linh hồn

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Cảnh

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Hội đồng hương giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Cụ Giuse Nguyễn Văn Cảnh (là thân phụ của…

Chi tiết »
a hospital visitor's hand holds a patient's hand in bed of a hospital ward. In the blurred background a young nurse is chatting to the ward sister about the patient's care.

Hội đồng hương Trà Vy thông báo – thăm viếng bệnh nhân mùa chay 2020

“Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi” Cuộc sống ai cũng có nhu cầu yêu thương và được yêu thương, đặc biệt là những người đau yếu bệnh tật, và những người già cả. Hơn ai hết, họ…

Chi tiết »