Danh mục "Đồng hương Trà Vy"

Hội đồng hương Trà Vy chương trình tạc tượng Thánh tử đạo Giuse Nguyễn Duy Khang

Hội đồng hương Tra Vy thông báo chương trình tạc tượng Thánh tử đạo Giuse Nguyễn Duy Khang Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy cũng như đồng hương Trà Vy tại miền nam, có truyền thống kính thánh tử đạo…

Chi tiết »
Giuse Nguyễn Văn Bạ giáo xứ Trà Vy

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Cụ Giuse Nguyễn Văn Bạ

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). ♰ TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH   Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, hội đồng hương Trà Vy xin kính báo: Cụ Giuse Nguyễn Văn Bạ…

Chi tiết »

Xin cộng đoàn đồng hương hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria Trần Thị Thục

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). ♰ TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH   Cộng đoàn đồng hương Trà Vy xin kính báo: cụ Maria Trần Thị Thục đã được Chúa gọi về…

Chi tiết »