Hội chợ xuân – giới trẻ giáo xứ Trà Vy

07/02/2019
Chức năng bình luận bị tắt ở Hội chợ xuân – giới trẻ giáo xứ Trà Vy

HỘI CHỢ XUÂN – GIỚI TRẺ GIÁO XỨ TRÀ VY

7h30 ngày 7/2/2019 (tức mùng 3 tết âm lịch). Giới trẻ giáo xứ Trà Vy khai mạc hội chợ xuân, dưới đây là một số hình ảnh tại hội chợ xuân:

 

 

Ban truyền thông và giới trẻ giáo xứ Trà Vy