Lời cảm tạ của gia đình anh Khoản chị Thuần

06/10/2021
Chức năng bình luận bị tắt ở Lời cảm tạ của gia đình anh Khoản chị Thuần

LỜI CẢM TẠ

Kính gửi Quý cha linh hướng, cha giáo xứ Trà Vy.
Kính gửi Anh chị em hội đồng hương giáo xứ Trà Vy.

Cảm ơn anh Giuse Khoản giáo xứ Trà Vy
Con xin thay mặt cho gia đình xin một lời chào Quý Cha cũng như các Anh Chị em đồng hương một lời chào thân ái.
Kính thưa Quý Cha & Anh Chị em đồng hương cũng là một tình mến thương trong đức Kitô & mẹ Maria thánh tổ Nguyễn Duy Khang.
Vậy vừa qua nhà con cũng bị tai nạn lớn, mà lòng thương yêu giúp đỡ của Quý Cha cũng như Anh Chị em đồng hương trong giáo xứ & Anh Chị em ngoài giáo xứ hết lòng thương yêu & giúp đỡ tinh thần cũng như vật chất mà đang khi lúc dịch bệnh khó khăn mà Quý cha & Anh Chị em đồng hương cũng vì lòng thương yêu noi gương đức Kitô mẹ Maria thánh tổ Nguyễn Duy Khang.

Vậy con thay mặt cho gia đình con hết lòng cảm ơn Quý Cha cũng như Anh Chị em đồng hương vì tình thương mà giúp đỡ cho nhà con.
Vậy con cũng chẳng biết nói sao được con cũng cầu bầu lòng Chúa xót thương cùng me Maria thánh tổ Nguyễn Duy Khang ban ơn cho Quý Cha & tất cả Anh Chị em đồng hương đươc bình an.

Con xin cảm tạ Quý Cha & Anh Chị em một lời chào thân Ái.

Giuse
Nguyễn Văn Khoản