Đăng bởi "hinh anh le gio thanh to giuse nguyen duy khang"

Hình ảnh lễ giỗ thánh tổ giuse Nguyễn Duy Khang và họp mặt đồng hương Trà Vy miền Nam

Một số hình ảnh lễ giỗ Thánh Tử Đạo Giuse Nguyễn Duy Khang của đồng hương giáo xứ Trà Vy tại TP. Hồ Chí Minh. Thánh lễ được tổ chức tại thánh đường giáo xứ Phú Trung >> Chương trình…

Chi tiết »