Đăng bởi "Tân Linh mục Giuse Bùi Văn Phương"

Tân Linh mục Giuse Bùi Văn Phương dâng lễ tạ ơn tại quê hương

Sáng nay 03.02.2015, tại Nhà thờ Giáo xứ Trại Gạo, Tân Linh mục Giuse Bùi Văn Phương – người con của Giáo xứ – đã dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Đây cũng là thánh lễ đầu tiên trong…

Chi tiết »