Thánh lễ giỗ cầu nguyện – nhân 100 ngày Cha cố Giuse Mai Trần Huynh

01/02/2016
Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ giỗ cầu nguyện – nhân 100 ngày Cha cố Giuse Mai Trần Huynh

Thư 7, ngày 30/1/2016 nhân dip 100 ngày mất của cha cố Giuse Mai Trần Huynh. Cha xứ, các cha nghĩa tử cùng đông đảo cộng đoàn đa tham dự thánh lễ cầu nguyện cho cha cố.

9h00  đoàn rước bắt đầu từ trong nhà nhà chung tiến ra thánh đường. Đoàn rước diễn ra long trọng với 20 linh mục, phó tế, có các cha nghĩa tử , nam nữ tu sĩ và đông đảo cộng đoàn.

 

10580339_1653621144905477_77263492_n

12607124_1653621154905476_135239750_n

12647902_1653621268238798_1282272886_n

12665886_1653621158238809_1419828359_n