Danh mục "Thông tin"

GX Trà Vy Giuse Phạm Công Uẩn

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Giuse Phạm Công Uẩn

♰ Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn ông Giuse Phạm Công Uẩn…

Chi tiết »
Bà Maria Phạm Thị Cúc - bà Ngọc

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn bà Maria Phạm Thị Cúc (bà Ngọc)

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn bà Maria Phạm Thị Cúc tức…

Chi tiết »

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn anh Phanxico Bùi Việt

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Hội đồng hương Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn anh Phanxico Bùi Việt đã được Chúa…

Chi tiết »