Trực tiếp: Kính viếng linh cữu Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc – TGP TP. Hồ Chí Minh

16/03/2018
Chức năng bình luận bị tắt ở Trực tiếp: Kính viếng linh cữu Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc – TGP TP. Hồ Chí Minh

Hoặc anh chị em có thể vào trực tiếp kênh youtube của:
– Tổng Giáo phận Sài Gòn: https://www.youtube.com/channel/UCtoQh7mQikZsztA1OQRSFvw
– Đền Thánh Bác Trạch: https://www.youtube.com/user/donghuongbactrach