Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn anh Giuse Nguyễn Văn Viễn

17/05/2023
Chức năng bình luận bị tắt ở Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn anh Giuse Nguyễn Văn Viễn

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59).

♰ Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn anh Giuse Nguyễn Văn Viễn đã được Chúa gọi về ngày 16/5/2023 tại giáo xứ Trà Vy.

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù chết, cũng sẽ được sống”(Ga 11, 25)”

Anh Giuse Nguyễn Văn Viễn

Sinh tại giáo xứ Trà Vy, xã Vũ Công, Kiến Xương, Thái Bình, đã được Chúa gọi về ngày 16/5/2023 tại giáo xứ Trà Vy.

Hưởng dương 39 tuổi.

  • Nghi thức khâm liệm: Tại tư gia xã Vũ Công, Kiến Xương, Thái Bình (Thuộc giáo xứ Trà Vy).
  • Thánh lễ Misa cầu nguyện và tiễn biệt: 7h20 ngày 18/5/2023 tại thánh đường giáo xứ Trà Vy.

Kính xin Quý Cha và quý Tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho anh Giuse sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

 

Ban Truyền Thông & Giới Trẻ Giáo Xứ Trà Vy