Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn bà cố Tê rê xa Đỗ Thị Tốt

16/10/2023
Chức năng bình luận bị tắt ở Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn bà cố Tê rê xa Đỗ Thị Tốt

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59).

♰ Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

Giáo xứ Trà Vy, hội đồng hương Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn bà cố Tê rê xa Đỗ Thị Tốt đã yên nghỉ trong Chúa ngày 15/10/2023 tại giáo xứ Tây Làng, giáo phận Thái Bình.

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù chết, cũng sẽ được sống”(Ga 11, 25)”

Bà cố cha xứ GX Trà Vy Tê rê xa Đỗ Thị Tốt

Bà cố Tê rê xa Đỗ Thị Tốt:

Là thân mẫu của cha xứ giáo xứ Trà Vy Daminh Nguyễn Văn Vực.

Chương Trình Tang Lễ:

  • Thứ 2 ngày 16/10/2023: 14h30 nghi thức nhập quan và phát tang.
  • Thứ 3 ngày 17/10/2023: 15h Thánh lễ cầu nguyện tại thánh đường giáo xứ Tây Làng.
  • Thứ 4 ngày 18/10/2023:
    • 7h30 Di quan ra thánh đường giáo xứ Tây Làng
    • 8h00 Thánh lễ an táng tại do Đức cha Đaminh Đặng Văn Cầu chủ tế.

Kính xin Quý Cha và quý Tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho bà cố Tê rê xa sớm được hưởng phúc nhan Thánh Chúa.

Ban Truyền Thông & Giới Trẻ Giáo Xứ Trà Vy