Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn chị Maria Nguyễn Thị Tốt (vợ anh Tơn)

23/09/2019
Chức năng bình luận bị tắt ở Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn chị Maria Nguyễn Thị Tốt (vợ anh Tơn)

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59).

Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

Xin thông báo tin buồn: Linh hồn Maria Nguyễn Thị Tốt (vợ anh Tơn) đã được Chúa gọi về 8h00 ngày 23/9/2019 tại giáo xứ Trà Vy

Xin Cộng Đoàn hiệp thông cùng gia đình dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm được hưởng phúc trường sinh.

Tháng các linh hồn

Ban truyền thông và giới trẻ giáo xứ xin thông báo để cộng đoàn giáo xứ Trà Vy thăm hỏi, động viên và tiễn đưa lĩnh hồn chị Maria về với Chúa.

  • Thãnh lễ An Táng tại giáo xư Trà Vy vào lúc: 7h00 ngày 25/9/2019

Amen.

Ban Truyền Thông & Giới Trẻ Giáo Xứ Trà Vy