Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Nhiệm

14/05/2020
Chức năng bình luận bị tắt ở Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Nhiệm

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59).

Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Nhiệm đã được Chúa gọi về ngày 14/5/2020 tại giáo xứ Trà Vy.

Xin Cộng Đoàn hiệp thông cùng gia đình dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria sớm được hưởng phúc nhan thánh Chúa.

Tháng các linh hồn

Nghi thức khâm niệm được tổ chức: ngày 15/5/2020

Thánh lễ cầu nguyện & tiễn biệt tại thánh đường giáo xứ Trà Vy

Ban truyền thông và giới trẻ giáo xứ xin thông báo để cộng đoàn giáo xứ Trà Vy thăm hỏi, động viên gia đình và tiễn đưa cụ Maria về với Chúa.

Amen.

Ban Truyền Thông & Giới Trẻ Giáo Xứ Trà Vy