Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Quý (bà Rị)

21/01/2020
Chức năng bình luận bị tắt ở Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Quý (bà Rị)

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59).

Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Quý (bà Rị) đã được Chúa gọi về ngày 21/1/20202 tại giáo xứ Trà Vy. Hưởng thọ 90 tuổi

Xin Cộng Đoàn hiệp thông cùng gia đình dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria sớm được hưởng phúc trường sinh.

Tháng các linh hồn

Nghi thức khâm niệm được tổ chức: ngày 22/1/2020

Thánh lễ cầu nguyện & tiễn biệt tại thánh đường giáo xứ Trà Vy: (đang cập nhật)

Ban truyền thông và giới trẻ giáo xứ xin thông báo để cộng đoàn giáo xứ Trà Vy thăm hỏi, động viên và tiễn đưa cụ Maria về với Chúa.

Amen.

Ban Truyền Thông & Giới Trẻ Giáo Xứ Trà Vy