Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Hải

03/10/2021
Chức năng bình luận bị tắt ở Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Hải

♰ Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59).

Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn ông Giuse Nguyễn Văn Hải đã được Chúa gọi về ngày 3/10/2021 tại giáo xứ Trà Vy.

Xin Cộng Đoàn hiệp thông cùng gia đình dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông Giuse sớm được hưởng phúc nhan thánh Chúa.

GX Trà Vy Giuse Nguyễn Văn Hải

Nghi thức khâm niệm được tổ chức tại tư gia.

Thánh lễ cầu nguyện & tiễn biệt tại thánh đường giáo xứ Trà Vy.

Ban truyền thông và giới trẻ giáo xứ xin thông báo để cộng đoàn giáo xứ Trà Vy thăm hỏi, động viên gia đình và tiễn đưa ông Giuse về với Chúa.

Amen.

Ban Truyền Thông & Giới Trẻ Giáo Xứ Trà Vy