Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn ông Giuse Nguyễn Văn Thăng

21/01/2021
Chức năng bình luận bị tắt ở Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn ông Giuse Nguyễn Văn Thăng

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59).

Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn ông Giuse Nguyễn Văn Thăng đã được Chúa gọi về ngày 21/1/2021 tại giáo xứ Trà Vy. Hưởng thọ 83 tuổi

Xin Cộng Đoàn hiệp thông cùng gia đình dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông Giuse sớm được hưởng phúc trường sinh.

Tháng các linh hồn

Nghi thức khâm niệm được tổ chức:  ngày 22/1/2021

Thánh lễ cầu nguyện & tiễn biệt tại thánh đường giáo xứ Trà Vy

Ban truyền thông và giới trẻ giáo xứ xin thông báo để cộng đoàn giáo xứ Trà Vy thăm hỏi, động viên và tiễn đưa ông Giuse về với Chúa.

Amen.

Ban Truyền Thông & Giới Trẻ Giáo Xứ Trà Vy