Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn ông Giuse Phạm Văn Đáo

24/09/2022
Chức năng bình luận bị tắt ở Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn ông Giuse Phạm Văn Đáo

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59).

♰ Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn ông Giuse Phạm Văn Đáo đã được Chúa gọi về ngày 24/9/2022 tại giáo xứ Trà Vy.

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù chết, cũng sẽ được sống”(Ga 11, 25)”

Ông Giuse Phạm Văn Đáo

Sinh tại giáo xứ Trà Vy, xã Vũ Công, Kiến Xương, Thái Bình, đã được Chúa gọi về ngày 24/9/2022 tại giáo xứ Trà Vy.

Hưởng dương 60 tuổi.

Giuse Phạm Văn Đáo, GX Trà VY

  • Nghi thức khâm liệm: Tại tư gia xã Vũ Công, Kiến Xương, Thái Bình, thuộc giáo xứ Trà Vy.
  • Thánh lễ An táng: 7h00 ngày 26/9/2022 tại thánh đường giáo xứ Trà Vy

Kính xin Quý Cha và quý Tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho ông Giuse sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

 

Ban Truyền Thông & Giới Trẻ Giáo Xứ Trà Vy