Danh mục "Các thánh"

Tiểu sử Thánh Tổ Giuse Nguyễn Duy Khang (phần 1)

TIỂU SỬ THÁNH GIUSE NGUYỄN DUY KHANG  NGÀY 6 THÁNG 12 THÁNH GIUSE NGUYỄN DUY KHANG THẦY GIẢNG DÒNG ĐAMINH 1832-1861 Phần 1 I. MỘT MÔN SINH TRUNG THÀNH Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang được các tín hữu Việt Nam tôn…

Chi tiết »

Tiểu sử Thánh Tổ Giuse Nguyễn Duy Khang (phần 2)

TIỂU SỬ THÁNH GIUSE NGUYỄN DUY KHANG  NGÀY 6 THÁNG 12 THÁNH GIUSE NGUYỄN DUY KHANG THẦY GIẢNG DÒNG ĐAMINH 1832-1861 Phần 2 I. MỘT MẪU GƯƠNG CAN ĐẢM Giáo hội Việt Nam lúc ấy đang trong tình trạng bị bách…

Chi tiết »