Hội đồng hương Trà Vy thông báo tạm hoãn lễ kính thánh tổ Giuse Nguyễn Duy Khang ngày 6-12-2021

02/12/2021
Chức năng bình luận bị tắt ở Hội đồng hương Trà Vy thông báo tạm hoãn lễ kính thánh tổ Giuse Nguyễn Duy Khang ngày 6-12-2021

HỘI ĐỒNG HƯƠNG TRÀ VY

THÔNG BÁO
Về việc tạm hoãn mừng lễ kính thánh tổ Giuse Nguyễn Duy Khang
Và họp mặt đồng hương Trà Vy năm 2021

Giuse Nguyễn Duy Khang

Kính thưa Quý Cha, quý Sơ và cộng đoàn đồng hương Trà Vy.

Như cộng đoàn đã biết vào ngày 6 tháng 12 hàng năm, chúng ta đều tổ chức lễ mừng kính thánh tổ Giuse Nguyễn Duy Khang và họp mặt đông hương Trà Vy.  Năm 2021 vì lý do phòng tránh đại dịch Covid ban điều hành hội đồng hương không thể tổ chức quy tụ cộng đoàn tề tựu mừng lễ kính thánh tổ Giuse Khang cũng như họp mặt đồng hương Tra Vy.

Tuy không tổ chức được lễ mừng, nhưng không vì thế mà cộng đoàn đồng hương Trà Vy quên ngày lễ kính thánh tổ Giuse Nguyễn Duy Khang. Ban điều hành hội đồng hương kêu gọi các gia đình đồng hương vững lòng trông cậy tạ ơn Chúa qua lời bẩu cử của thánh tổ GiuseNguyễn Duy  Khang, đã ban bình an cho chúng ta trước đại dịch và xin bình an cho năm mới 2022 bằng việc đọc kinh cầu nguyện, đặc biệt đọc kinh kính thánh tổ Giuse Nguyễn Duy Khang.

TP HCM ngày 2/12/2021
Ban điều hành hội đồng hương Trà Vy
Trưởng ban: Giuse Nguyễn Văn Tư

>> Kinh kính thánh tổ Giuse Nguyễn Duy Khang