Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Hy

19/04/2024
Chức năng bình luận bị tắt ở Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Hy

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59).

♰ TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy xin kính báo: Cụ Maria Nguyễn Thị Hy (Bà Chỏm) đã được Chúa gọi về lúc 11h00, ngày 18, tháng 4, năm 2024, hưởng thọ 82 tuổi.

 

  • Thứ Sáu: Nghi thức khâm liệm tại tư gia lúc: 16h00, ngày 19, tháng 4,năm 2024.
  • Thứ Bẩy: Thánh lễ an táng được cử hành tại thánh đường giáo xứ Trà Vy vào lúc: 8h15 ngày 20, tháng 4, năm 2024
  • Thì hài cụ Maria sẽ được an táng tại vườn thánh giáo xứ Trà Vy.

 

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cụ Maria được hưởng nhan thánh Chúa !

Gia đình và Giáo Xứ kính báo !