Kinh Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang

KINH THÁNH GIUSE NGUYỄN DUY KHANG

Lạy ơn Ông Thánh Giuse Khang và các bạn tử vì đạo. Xưa các đấng đã chịu khó nhọc làm sang danh Đức Chua Trời, cùng cứu giúp linh hồn người ta, mà chịu chết đổ máu mình ra vì Đức Chúa Giesu Kitô, thì chúng con xin các đấng cầu bầu cho chúng con được giữ đạo thánh Đức Chúa Trời cho nên. Cùng xin cho các thầy cả giảng đạo trong nước Việt Nam này được thêm lòng kính mến Đức Chúa Trời và thương yêu linh hồn người ta.

Lại xin các thánh bầu cử cho cả và nước Việt Nam hằng được bằng an cho Đạo Thánh Đức Chúa Trời ngày một sáng ra cho hết mọi người được biết và tin cậy kính mếm cùng làm tôi tớ Đức Chúa Trời ở đời này cho ngày sau được lên thiên đàng hưởng phúc thanh nhàn vui vẻ vô cùng, vì Đức Chúa Giesu là Chúa chúng con Amen.

le gio thanh to giuse nguyen duy khang năm 2013

Thảo luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.