Một số hình ảnh lễ kính thánh Giuse Nguyễn Duy Khang đồng hương Trà Vy TP HCM 2018

02/12/2018
Chức năng bình luận bị tắt ở Một số hình ảnh lễ kính thánh Giuse Nguyễn Duy Khang đồng hương Trà Vy TP HCM 2018

8h00: Mặc dù mới sáng sớm, nhưng cộng đoàn đồng hương giáo xứ Trà Vy đã tập hợp khá đông đủ tại tu viện Đắc Lộ, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
9h15: Rước kiệu thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, Xương Thánh và đoàn đồng tế.
Tham dự đoàn rước có sự hiện diện cuả quý cha đồng hương, quý cha tu viện Đắc Lộ, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và đông đảo cộng đoàn đồng hương giáo xứ Trà Vy tại miền Nam.

9h45: Thánh lễ kính thánh Giuse Nguyễn Duy Khang & cầu nguyện cho cộng đoàn.

Một số hình ảnh lễ kính thánh Giuse Nguyễn Duy Khang & gặp mặt đồng hương Trà Vy miền nam, ngày 1/12/2018