Danh mục "Video – Thư viện ảnh"

Thánh lễ Truyền Dầu tại Vatican 2016

Chi tiết »
vinh biet cha co giuse

Nghi Thức An Táng và Tiến Đưa Cha Cố Giuse Mai Trần Huynh P 2

Thánh Lễ an táng Cha cố Giuse Mai Trần Huynh, tại giáo xứ Trà Vy Thánh Lễ do đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận Thái Bình chủ tế   Phần 1: http://www.travy.vn/clip-thanh-le-an-tang-cha-co-giuse-mai-tran-huynh-p1/ Phần 2: Ban truyền thông và giới trẻ…

Chi tiết »
thanh-le-an-tang-che-giuse-huynh

Clip Thánh lễ an táng cha cố Giuse Mai Trần Huynh – P1

Thánh Lễ an táng Cha cố Giuse Mai Trần Huynh, tại giáo xứ Trà Vy Thánh Lễ do đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận Thái Bình chủ tế Phần 1: Phần 2:  http://www.travy.vn/nghi-thuc-an-tang-va-tien-dua-cha-co-giuse-mai-tran-huynh-p-2/ Ban truyền thông và giới trẻ…

Chi tiết »