Đăng bởi "Lễ giỗ Thánh Tổ Giuse Nguyên Duy Khang tại giáo xứ Trà Vy"

Giuse Nguyen Duy Khang

Lễ giỗ Thánh Tổ Giuse Nguyên Duy Khang tại giáo xứ Trà Vy 2014

Vinh dự của chúng ta đặt nơi Thập Giá Chúa Kitô. Vì tiếng nói Thập Giá là sức mạnh của Thiên Chúa ban cho chúng ta (Gal 6,14; 1Cor 1,18) Tháng 11 Giáo Hội Việt Nam mừng lễ kính Các Thánh…

Chi tiết »