Danh mục "Tin tức của giáo xứ"

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn ông Giuse Thân Tứ Hà

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). ♰ Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn ông Giuse Thân Tứ Hà…

Chi tiết »

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn ông Giuse Nguyễn Văn Thư

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). ♰ Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn ông Giuse Nguyễn Văn Thư…

Chi tiết »
Maria Nguyễn Thị Nhạn - GX Trà Vy

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn bà Maria Nguyễn Thị Nhạn

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). ♰ Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn bà Maria Nguyễn Thị Nhạn…

Chi tiết »