Danh mục "Tin tức của giáo xứ"

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn bà Maria Nguyễn Thị Hoa (bà Truyện)

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). ♰ Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn bà Maria Nguyễn Thị hoa…

Chi tiết »

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn bà Maria Ngô Thị Ngân

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). ♰ Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn bà Maria Ngô Thị Ngân…

Chi tiết »
GX Trà Vy Giuse Nguyễn Văn Hải

Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Hải

♰ Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy linh hồn con (Cv 7,59). Cáo Phó TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH Cộng đoàn giáo xứ Trà Vy, xin thông báo tin buồn: Linh hồn ông Giuse Nguyễn Văn Hải…

Chi tiết »