Trại hè giới trẻ Trà Vy miền nam 2023 – Nối kết trong Giêsu

27/06/2023
Chức năng bình luận bị tắt ở Trại hè giới trẻ Trà Vy miền nam 2023 – Nối kết trong Giêsu

“Nối Kết Trong Giêsu” là chủ đề trại hè 2023 của Giới trẻ đồng hương Trà Vy tại miền Nam, được tổ chức vào ngày 25/6/2023.

Một số hình ảnh trại hè Giới Trẻ Trà Vy 2023:

Trại Hè Giới Trẻ Trà Vy 2023

Ban tổ chức

Trại Hè Giới Trẻ Trà Vy 2023

Ban hậu cần

Hình ảnh chia đội

Một số trò chơi

 

Xem chi tiết toàn bộ album ảnh Trại Hè Giới Trẻ Trà Vy 2023: https://drive.google.com

Hoặc trên Facebook Giới Trẻ Trà Vy: https://www.facebook.com/groups/397510633640969

 

Ban truyền thông và giới trẻ Trà Vy